Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Κερία με Decoupage

Ξύλινη κλειδοθήκη με Decoupage

Ξύλινες καρδιές με Decoupage

Κατασκευή και δημιουργία μπαούλου με Decoupage

Κουτάκι για χαρτάκια γραφείου με Decoupage